ReadyPlanet.com
dot
dot
ประวัติและครูบาอาจารย์วัดเขาอิติสุคโต
dot
bulletประวัติ
bulletพระครูบรรพตพัฒนคุณ(หลวงพ่อปรีชา)
bulletพระครูประเวทย์วรญาณ หลวงปู่นคร
dot
งานบุญวัดเขาอิติสุคโต
dot
dot
ธรรมเทศนาหลวงพ่อปรีชา
dot
dot
สมเด็จเพชรพิจิตรสร้างโดยศิษย์หลวงปู่โอภาสีมีรุ่นเดียว
dot
bulletความหมายของพระสมเด็จเพชรพิจิตร
bulletวัดเขาอิติสุคโต
dot
วัตถุมงคลหลวงพ่อปรีชา วัดเขาอิติสุคโต
dot
bulletยันต์ช้างแดง
bulletพญาคชสาร
bulletหลวงพ่อเงิน รุ่น "อิติสุคโต"
bulletรูปเหมือนหนังกลองเพล(พญาหนังแห้ง)หลวงพ่อปรีชา
bulletรูปหล่อหลวงพ่อปรีชา รุ่น๑
bulletตะกรุด ๑ ดอก ๑ ชีวิต
bulletยันต์ตาข่ายเพชร รุ่น ๒
bulletยันต์พระยาไก่เถื่อน
bulletล๊อกเกตหลวงพ่อปรีชา
bulletกฐินสามัคคี ๑๖ ต.ค. ๕๔
bullet28 ต.ค. 54 เข้าพื้นที่ไทรม้า, เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา, บางกร่าง, บางบัวทอง, วัดบางไผ่, วัดสวนแก้ว
bulletโรงทานช่วยน้ำท่วม จังหวัดนครปฐม
bulletวัดเขาอิติสุคโต กันยายน ๒๕๕๔
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๖ พ.ย.๕๙​ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)

 

 
ฟังหลวงพ่อปรีชาเทศน์ออนไลน์ได้ที่นี่

อาจารย์ปรีชาบรรยายธรรม เขาสวนผัก 20 พ.ย.63
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๙ พ.ย.๕๙​ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๘ พ.ย.๕๙​ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๗ พ.ย.๕๙​ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๕ พ.ย.๕๙​ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๓ พ.ย.๕๙​ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๒ พ.ย.๕๙​ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์วันอาสาฬหบูชา ๑๙ ก.ค. ๕๙
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๕ ธ.ค. ๕๘ (ปฏิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑๔ ส.ค. ๕๘
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๗ ส.ค. ๕๘
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๖ ส.ค. ๕๘
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๔ ส.ค. ๕๘
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๓ ส.ค. ๕๘
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑ ส.ค. ๕๘
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๓ พ.ย. ๕๗ (ปฎิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๒ พ.ย. ๕๗ (ปฎิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๑ พ.ย. ๕๗ (ปฎิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๐ พ.ย. ๕๗ (ปฎิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑๙ พ.ย. ๕๗ (ปฎิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑๘ พ.ย. ๕๗ (ปฎิบัติธรรมเขาสวนผัก)
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๘ ส.ค. ๕๗ article
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๔ ก.ค. ๕๗
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑๘ ก.ค. ๕๗
ตอน วันวิสาขบูชา ๑๓ พ.ค.​ ๕๗
ตอน รวมเทศน์เข้าปริวาส ณ เขาสวนผัก ๒๕-๒๘ พ.ย.๕๖ article
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๒ ธ.ค. ๕๖
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๑ ธ.ค. ๕๖
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๓๐ พ.ย.๕๖
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๒๙ พ.ย.๕๖
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๒๘ พ.ย.๕๖
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๒๗ พ.ย.๕๖ article
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๒๖ พ.ย.๕๖
ตอน เทศน์เข้าป่า (เช้า) ๒๕ พ.ย.๕๖
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๔ ต.ค. ๕๖ article
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๒๗ ก.ย. ๕๖ article
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑ ก.ย. ๕๖
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑๖ ส.ค. ๕๖
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑๔ ส.ค. ๕๖
ตอน เทศน์ทำวัตรเย็น ๒๙ ก.ค. ๕๖
ตอน เทศน์ทำวัตรเย็น ๒๔ ก.ค. ๕๖
ตอน เทศน์วันเข้าพรรษา ๒๓ ก.ค. ๕๖
ตอน เทศน์วันวิสาขบูชา ๒๔ พ.ค. ๕๖
ตอน เทศน์วันมาฆบูชา ๒๕ ก.พ. ๕๖
ตอน เทศน์รัฐสภา (ปฎิบัติธรรมวัดใหญ่คลายคีรี)
ตอน เทศน์เข้าป่า ๗ ธ.ค.๕๕ (เช้า)
ตอน เทศน์เข้าป่า ๖ ธ.ค. ๕๕
ตอน เทศน์เข้าป่า ๔ ธ.ค. ๕๕​(เช้า)
ตอน เทศน์เข้าป่า ๒ ธ.ค.๕๕(เช้า)
ตอน เทศน์เข้าป่า ๑ ธ.ค.๕๕ (เช้า)
ตอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (งานฌาปนกิจโยมพ่อของแม่ชีนา) ๑๒ ก.ย. ๕๕
ตอน เทศน์ผู้ปฎิบัติธรรม ๒๕.๘.๕๕
ตอน อาสาฬหบูชา ๕๕
๒ มิ.ย.๕๕ นร.มัธยมปฎิบัติธรรม ณ วัดใหญ่คลายคีรี(รวมเทศน์เช้า-เย็น) article
ธรรมะกลางป่า ๒๖ พ.ค. ๕๕
ตอน วิสาขบูชา ๔.๖.๕๕
ธรรมะกลางป่าครั้งที่ ๑ "๒๑-๔-๕๕" article
ตอน ฝึกพิจารณาธาตุน้ำ
เทศน์ ณ เทศบาลเมืองประจวบฯ มกรา ๕๕
ตอน เทศน์ ๑ ธ.ค. ๕๔(เข้าป่า) article
ตอน เทศน์ ๓๐ พ.ย. ๕๔(เข้าป่า)
ตอน เทศน์ ๒๙ พ.ย. ๕๔(เข้าป่า) article
ตอน เทศน์ ๒๘ พ.ย. ๕๔(เข้าป่า) article
ตอน เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๕๔(เข้าป่า) article
ตอน ออกพรรษา ๑๒ ต.ค. ๕๔
ตอน ล้างกายล้างกรรม article
ตอน ฝึกพิจารณาธาตุดินเช้า ๑๙ ก.ค. ๕๑ article
ตอน บวชมาทำไม
ตอน ทำใจให้วางว่าง article
ตอน อาการก่อนตาย article
ตอน ธรรมดาจิต article
ตอน ๒๖.๖.๕๔ ผ้าป่าสำนักงานประกันสังคม
ตอน นึกถึงความตาย
ตอน วิสาขบูชา ๑๗ พ.ค. ๕๔ article
ตอน กายในกาย article
ตอน สติ...จับใจ article
ตอน มลทิน ๙ อย่าง article
ตอน ฝึกสมาธิสมถกรรมฐาน article
ตอน สติ ๒๔ ก.ค. ๕๒ article
ตอน อาการ ๓๒ article
ตอน จิตวิญญาณ ๒๘ ก.ค. ๕๒ article
ตอน เทศน์เช้าวันที่ ๒ เข้าป่าปี ๕๒ article
ตอน เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๓(เข้าป่า) article
ตอน เทศน์ทำวัตรเช้า ๑๖ ส.ค. ๕๘
ตอน กรวดน้ำ...กฐินปี ๕๒ article
ตอน เทศน์ ๙ ธ.ค. ๕๓(เข้าป่า) article
ตอน ปลงอสุภะพระนางสิริมา
ตอน ฝึกกรรมฐานเบื้องต้น article
ตอน แต่งเพื่ออะไร articlewww.วัดเขาอิติสุคโต.com

ฟังเทศน์หลวงพ่อปรีชา | งานบุญวัดเขาอิติสุคโต | สมเด็จเพชรพิจิตร | ปฎิบัติธรรมอิติสุคโต | ปฎิบัติธรรมวัดใหญ่คลายคีรี | วัตถุมงคลหลวงพ่อปรีชา


Copyright © 2022 All Rights Reserved.

The Official Website of วัดเขาอิติสุคโต

๓๘/๓๕ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐ โทร.(๐๓๒)๕๓๔๓๗๗